100% Επιχορηγημένο Σεμινάριο

Ξενοδοχεία,
Ισότητα στο Χώρο Εργασίας

ΤΡΙΤΗ 20 - ΤΕΤΑΡΤΗ 21 Φεβρουαρίου 2024
08:30-17:00
Rodon Mount Hotel & Resort - Αγρός
Δηλώστε Συμμετοχή
Ξενοδοχεία, Ανάπτυξη και Διαχείριση Ισότητας στον Χώρο Εργασίας

Αυτό το πρόγραμμα έχει στόχο να βοηθήσει τους διευθυντές και τους ανώτερους συναδέλφους να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν ισότητα στο χώρο εργασίας του ξενοδοχείου. Οι στρατηγικές για ισότητα αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως ζωτική απαίτηση για βελτιώσεις σε μια ανταγωνιστική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού των ξενοδοχείων.

Η ισότητα στο χώρο εργασίας του ξενοδοχείου είναι βασική προϋπόθεση για τη συμβολή σε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των εργαζομένων, υψηλά επίπεδα εμπλοκής των εργαζομένων και χαμηλά επίπεδα εναλλαγής προσωπικού, μέσω της έμφασης στη δίκαιη μεταχείριση όλων των εργαζομένων και στην παροχή ίσων ευκαιριών.

Σε ποιούς απευθύνεται
• Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων
• Γενικούς Διευθυντές
• Διευθυντές από όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου


Στόχοι
• Ανάπτυξη στρατηγικών για την αποτελεσματική διαχείριση της ισότητας μεταξύ ατόμων και ομάδων στα ξενοδοχεία, για την απόκτηση μέγιστης παραγωγικότητας, απόδοσης, καινοτόμων ιδεών και προτάσεων στο χώρο εργασίας, μέσω της επίδειξης δικαιοσύνης και ίσης πρόσβασης σε ευκαιρίες για όλους τους εργαζόμενους

• Ανάλυση πως τα χαρακτηριστικά ενός δίκαιου διευθυντή μπορούν να είναι αποτελεσματικά για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της ισότητας στο χώρο εργασίας ενός ξενοδοχείου

• Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων για πρόσληψη και επιλογή που δείχνουν ότι οι αρχές της ισότητας υιοθετούνται και εφαρμόζονται σε όλες τις πτυχές της διαδικασίας πρόσληψης και επιλογής


Eκπαιδευτής
Ο εκπαιδευτής του προγράμματος είναι ο κ. Gordon Anderson, ο οποίος έχει σημαντική διεθνή εμπειρία σε θέματα διοίκησης και συμβουλευτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μέση Ανατολή, τη Νοτιοανατολική Ασία καθώς και την Κύπρο.
Έχει πραγματοποιήσει πολλά σεμινάρια για ξενοδοχεία και εστιατόρια τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Ο εκπαιδευτής έχει εκδώσει πολλά βιβλία σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
• Νέες προσεγγίσεις βασισμένες στην έννοια της ισότητας
• Βελτιώσεις στο σχεδιασμό θέσεων εργασίας με βάση την ισότητα
• Διαδικασία ένταξης προσωπικού
• Ισότητα σε κίνητρα προσωπικού
•Αποτελεσματική χρήση της νέας εκπαίδευσης και άλλων εργαλείων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης
• Ανισότητα - στρατηγικές και πολιτικές για την καταπολέμηση των προβλημάτων αδικίας στο χώρο εργασίας

Δωρεάν Επίσκεψη στην Εταιρεία σας (4 ώρες)
Με το πέρας του σεμιναρίου θα διεξαχθεί δωρεάν επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης με κάθε εταιρία ξεχωριστά. Σκοπός είναι να βοηθήσει κάθε εταιρία στην αποτελεσματική εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε στο σεμινάριο, αναπτύσσοντας και διαχειρίζοντάς την ισότητα στο χώρο εργασίας.

Δωρεάν Διαμονή & Γεύματα
Προσφέρεται σε κάθε συμμετέχοντα δωρεάν διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό και μεσημεριανό κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (δεν υπάρχει χρέωση για τη διαμονή δεύτερου ατόμου).

Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ
Το σεμινάριο είναι ζωτικής σημασίας και 100% επιχορηγημένο από την Α.Ν.Α.Δ.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα απονεμηθεί στην εταιρεία και στους συμμετέχοντες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνα: 23 010 023 / 99 680 198 (ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ)
FAX: 23 010 024
EMAIL: training@akc.ac.cy
www.akc.ac.cy