100% Επιχορηγημένο Σεμινάριο

Aξιοποιώντας τη Διαφορετικότητα & την Ένταξη στα Ξενοδοχεία

ΤΡΙΤΗ 2 - ΤΕΤΑΡΤΗ 3 Μαΐου 2023
08:30-17:00
Rodon Mount Hotel & Resort - Αγρός
Δηλώστε Συμμετοχή
Διαφορετικότητα & Ένταξη στα Ξενοδοχεία
Η διαφορετικότητα και η ένταξη είναι πολύ μοντέρνα θέματα για ένα σεμινάριο, αν και αυτές οι έννοιες υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα ξενοδοχεία είναι ένας κεντρικός πυλώνας της κυπριακής οικονομίας, τόσο λόγω του ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην Κύπρο, καθώς και επειδή έχουν εξέχουσα συμβολή στην τουριστική βιομηχανία.

Αυτό το σεμινάριο αφορά την καλή ηγεσία, διαχείριση και ομαδική εργασία - τα οποία αποτελούν όλα σημαντικά ζητήματα για τα ξενοδοχεία.

Η ηγεσία, η διοίκηση και η ομαδική δουλειά πρέπει να έχουν πάντα ως στόχο να βοηθούν τα ξενοδοχεία να επιτύχουν.

Η αντίληψη και η κατανόηση των θεμάτων της διαφορετικότητας και της ένταξης θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικής ηγεσίας, διαχείρισης και ομαδικής δουλειάς - αυτό είναι που παρέχουμε στο συγκεκριμένο σεμινάριο.

Το πως πραγματικά χρησιμοποιείτε τα θέματα αυτά, αποτελούν αποφάσεις που θα πάρετε με την καθοδήγησή μας.
Σε ποιούς απευθύνεται
• Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων
• Γενικούς Διευθυντές
• Διευθυντές από όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου
Στόχοι
• Να περιγράψουμε τις έννοιες της διαφορετικότητας και της ένταξης.
• Να εξηγήσουμε τα οφέλη που θα αποκομίσετε από τη διαφορετικότητα και από τις διαφορετικές ομάδες εργασίας.
• Να αναπτύξουμε αποτελεσματικές στρατηγικές και πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη ένταξης μεταξύ μελών διαφορετικών ομάδων.
• Να εξηγήσουμε πως τα ξενοδοχεία μπορούν να δημιουργήσουν μια κουλτούρα οργανισμού που να μην αποκλείει κανένα.
• Να παρουσιάσουμε πως μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η ανάλυση των ομάδων στην αντίληψη των δυνατοτήτων διαφορετικότητας και ένταξης.
Eκπαιδευτής
Ο εκπαιδευτής του προγράμματος, ο Gordon C Anderson, είναι ένας έμπειρος σύμβουλος του ΗΒ με πολλά χρόνια στην Κύπρο και σημαντική εμπειρία συνεργασίας με ένα εύρυ φάσμα επιχειρηματικών οργανισμών τόσο διεθνές όσο και τοπικά, συμπεριλαμβανομένων πολλών εστιατορίων και ξενοδοχείων στην Κύπρο. Στην Κύπρο συνεργάζεται με το Κόλεγιο Akademia και μαζί προσφέρουν σεμινάρια για εστιατόρια και ξενοδοχεία στην Κύπρο.
Περιεχόμενα Σεμιναρίου
• Ανάπτυξη νέας προσέγγισης στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού στα ξενοδοχεία.
• Προσδιορισμός των ευκαιριών και των πλεονεκτημάτων από τη διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας.
• Ανάπτυξη στρατηγικών ένταξης για αποτελεσματική διαχείριση της διαφορετικότητας.
• Δημιουργία κουλτούρας ένταξης.
• Δημιουργία ομάδων υψηλών επιδόσεων, διαφορετικών και χωρίς αποκλεισμούς στα ξενοδοχεία.
• Στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού για υποστήριξη ομάδων υψηλής απόδοσης.
• Μελέτες περίπτωσης.
Δωρεάν Επίσκεψη στην Εταιρεία σας (4 ώρες)
Με το πέρας του σεμιναρίου ο εκπαιδευτής θα πραγματοποιήσει δωρεάν 4ωρη επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης με κάθε εταιρία ξεχωριστά. Σκοπός είναι να βοηθήσει κάθε εταιρία στην αποτελεσματική εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε στο σεμινάριο, με την ιεράρχηση βασικών τομέων και την προετοιμασία σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση της διαφορετικότητας και ένταξης στα ξενοδοχεία.
Δωρεάν Διαμονή & Γεύματα
Προσφέρεται σε κάθε συμμετέχοντα δωρεάν διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό και μεσημεριανό κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (δεν υπάρχει χρέωση για τη διαμονή δεύτερου ατόμου).
Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ
Το σεμινάριο είναι ζωτικής σημασίας και 100% επιχορηγημένο από την Α.Ν.Α.Δ.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα απονεμηθεί στην εταιρεία και στους συμμετέχοντες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνα: 23 010 023 / 99 680 198 (ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ)
FAX: 23 010 024
EMAIL: training@akc.ac.cy
www.akc.ac.cy