100% Επιχορηγημένο Σεμινάριο

Αειφόρος Τουριστική Διοίκηση στα Ξενοδοχεία

ΤΡΙΤΗ 14 - ΤΕΤΑΡΤΗ 15 Μαρτίου 2023
08:30-17:00
Rodon Mount Hotel & Resort - Αγρός
Δηλώστε Συμμετοχή
Αειφόρος Τουριστική Διοίκηση στα Ξενοδοχεία
Αυτό το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα ξενοδοχεία να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τις ανταγωνιστικές τους θέσεις σε όλες τις αγορές, τοπικές και διεθνείς, εστιάζοντας στον αειφόρο τουρισμό.

Τα ξενοδοχεία στην Κύπρο πρέπει να αντιμετωπίζουν τα σημερινά ζητήματα σχετικά με την έλλειψη ανταγωνιστικότητας και το γεγονός ότι τα επίπεδα τιμών στην Κύπρο είναι υψηλότερα από ότι σε ορισμένα ανταγωνιστικά έθνη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η προετοιμασία για τις φιλόδοξες προκλήσεις του μέλλοντος, αναγνωρίζοντας τον έντονο ανταγωνισμό στο διεθνή τουρισμό, εστιάζοντας στον αειφόρο τουρισμό θα δώσει στα ξενοδοχεία και σε άλλους οργανισμούς της τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Σε ποιούς απευθύνεται
• Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων
• Γενικούς Διευθυντές
• Διευθυντές από όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου
Στόχοι
• Ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για ξενοδοχεία που σχετίζονται με την αειφορία και τον
αειφόρο τουρισμό, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του.
•Τα ξενοδοχεία θα δημιουργήσουν καινοτόμους τρόπους υλοποίησης των στρατηγικών, σχεδίων και πρακτικών για αειφόρο τουρισμό.
• To κάθε ξενοδοχείο να αναπτύξει το δικό του Όραμα και ένα σύνολο αξιών, συμπεριλαμβανομένου του C.S.R
(Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) για να δημιουργήσει μοναδικότητα και προσωπικό χαρακτήρα, διαφοροποιώντας το από τον ανταγωνισμό, προσφέροντας αειφόρο τουρισμό.
• Να αναπτύξει στρατηγικές που σχετίζονται με τον αειφόρο τουρισμό για να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό
τουριστών «υψηλής ποιότητας», με σημαντικά υψηλότερη αγοραστική δύναμη από ότι στο παρελθόν.
Eκπαιδευτής
Ο εκπαιδευτής του προγράμματος, ο Gordon C Anderson, είναι ένας έμπειρος σύμβουλος του ΗΒ με πολλά χρόνια στην Κύπρο και σημαντική εμπειρία συνεργασίας με ένα εύρυ φάσμα επιχειρηματικών οργανισμών τόσο διεθνές όσο και τοπικά, συμπεριλαμβανομένων πολλών εστιατορίων και ξενοδοχείων στην Κύπρο. Στην Κύπρο συνεργάζεται με το Κόλεγιο Akademia και μαζί προσφέρουν σεμινάρια για εστιατόρια και ξενοδοχεία στην Κύπρο.
Περιεχόμενα Σεμιναρίου
• Το Μεταβαλλόμενο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον του Κυπριακού Τουρισμού & οι Προκλήσεις που Αντιμετωπίζουν Ξενοδοχεία στην Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού
• Ξενοδοχεία , τα Οφέλη που θα αποκτηθούν από τον Αειφόρο Τουρισμό
• Δημιουργία του Προϊόντος για Αειφόρο Τουρισμό
• Προετοιμασία του Μάρκετινγκ & του Σχεδίου Προώθησης & Στρατηγικής για Αειφόρο Τουρισμό σε κάθε Ξενοδοχείο
• Παρουσιάζοντας το C.S.R. (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) ως Πηγή Καινοτομίας & Αλλαγής για Υποστήριξη Αειφόρου Τουρισμού
• Μελέτες περιπτώσεων και περιπτώσεις εικονογραφήσεων από χώρες και περιοχές που παρέχουν θετικά παραδείγματα του C.S.R. στην πραγματικότητα.
Δωρεάν Επίσκεψη στην Εταιρεία σας (4 ώρες)
Με το πέρας του σεμιναρίου ο εκπαιδευτής θα πραγματοποιήσει δωρεάν 4ωρη επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης με κάθε εταιρία ξεχωριστά. Σκοπός είναι να βοηθήσει κάθε εταιρία στην αποτελεσματική εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε στο σεμινάριο, με την ιεράρχηση βασικών τομέων και την προετοιμασία σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση της αειφορίας στα ξενοδοχεία.
Δωρεάν Διαμονή & Γεύματα
Προσφέρεται σε κάθε συμμετέχοντα δωρεάν διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό και μεσημεριανό κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (δεν υπάρχει χρέωση για τη διαμονή δεύτερου ατόμου).
Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ
Το σεμινάριο είναι ζωτικής σημασίας και 100% επιχορηγημένο από την Α.Ν.Α.Δ.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα απονεμηθεί στην εταιρεία και στους συμμετέχοντες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνα: 23 010 023 / 99 680 198 (ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ)
FAX: 23 010 024
EMAIL: training@akc.ac.cy
www.akc.ac.cy