Φυσική Παρουσία
/
Physical Attendance
Το κολέγιό μας επιστρέφει με δια ζώσης μαθήματα (φυσική παρουσία).
Our college is back with in-person classes (physical attendance).
Φυσική Παρουσία / Physical Attendance
Αγαπητοί Akademians,

Μετά την ανακοίνωση αυτή την εβδομάδα από το Υπουργείο Υγείας και τη χαλάρωση ορισμένων πρωτοκόλλων, έχουμε αποφασίσει όπως κάνουμε και εμείς μερικές αλλαγές.

Από τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου, όλοι οι φοιτητές, το προσωπικό και οι επισκέπτες του κολεγίου θα πρέπει να προσκομίσουν το Safe Pass (με κωδικό QR) και την ταυτότητά τους.

Όποιος δεν έχει έγκυρο Safe Pass πρέπει να κάνει Rapid Test εντός 48 ωρών και να έχει τον κωδικό QR.

Θα έχουμε εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις από το Υπουργείο Υγείας και αυτό το τετράμηνο και απαιτείται από όλους να έχουν τον κωδικό QR για τους εμβολιασμούς, την ανάρρωση και τα αποτελέσματα των τεστ Rapid/PCR.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον κωδικό QR ΠΡΙΝ έρθετε στο κολέγιο.
Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα των εξετάσεων/πιστοποιητικά ανάρρωσης και εμβολιασμού με τον κωδικό QR από τη διεύθυνση www.eudcc.gov.cy

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα/πιστοποιητικό με τον κωδικό QR, πρέπει να καλέσετε το 1474 για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Μερικές φορές ο αριθμός ταυτότητας ή ο αριθμός τηλεφώνου ή η ημερομηνία γέννησης μπορεί να είναι λάθος στο σύστημα και για να το διορθώσετε πρέπει να καλέσετε τον κύριο αριθμό 1474.

Σημείωση: Παρακαλούμε όπως φοράτε τις μάσκες προσώπου σας εντός των χώρων του κολεγίου και ιδιαίτερα στην τάξη.
Ελπίζουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους και εκτιμούμε πολύ τη συνεργασία και την κατανόησή σας :)

Akademia College


Dear Akademian,

After the announcement this week from the Ministry of Health and the relaxation of some protocols, we will change our requirements also.

From Monday 21 February, all students, staff and visitors to the college will be required to present their Safe Pass (with QR code) and identification.

Anyone who does not have a valid Safe Pass must make a Rapid Test within 48 hours and have the QR code.

We will have weekly random inspections by the Ministry of Health again this semester and they require everyone to have the QR code for vaccinations, recovery and for Rapid/PCR test results.
Please make sure you have the QR code BEFORE coming to the college.
You can download the test results/recovery and vaccination certificates with the QR code from www.eudcc.gov.cy
If for any reason you cannot download the results/certificate with the QR code, you must call 1474 to resolve the issue.
Sometimes the ID number or telephone number or date of birth might be wrong in the system and to correct it you need to call the main number 1474.
Please note: face masks must be worn within the college premises and especially in the classroom.
We hope to create a safe environment for everyone and greatly appreciate your cooperation and understanding :)

Akademia College