100% Επιχορηγημένο Σεμινάριο

Βελτιώνοντας την Ποιότητα στα Εστιατόρια

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 - ΤΡΙΤΗ 4 Οκτωβρίου 2022
08:30-17:00
Rodon Mount Hotel & Resort - Αγρός
Δηλώστε Συμμετοχή
Εστιατόρια, Εστιάζοντας στην Ποιότητα και στη Βελτίωση της Ποιοτικής Καινοτομίας για την Ενδυνάμωση του Κυπριακού Τουρισμού
Ο τουρισμός είναι ο βασικός κλάδος ο οποίος θα συμβάλει στη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου και τα εστιατόρια αποτελούν κεντρικό στοιχείο της τουριστικής βιομηχανίας.
Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τα εστιατόρια να επιτύχουν υψηλά και σταθερά ποιοτικά πρότυπα. H καλύτερη στρατηγική για την επιτυχία των εστιατορίων είναι να προσφέρουν εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής σε όλους τους πελάτες.
Μια βασική πρόκληση λοιπόν για όλα τα εστιατόρια στην Κύπρο είναι να διασφαλίσουν ότι οι προσδοκίες των πελατών συμπίπτουν με την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών, ως κεντρική στρατηγική για την αύξηση της ανταγωνιστικής ικανότητας και για την απόκτηση υψηλότερου αριθμού πιστών πελατών. Η επίτευξη υψηλής ποιότητας από τα εστιατόρια θα βοηθήσει στη διατήρηση υπαρχόντων πελατών και στην προσέλκυση νέων πελατών.
Σε ποιούς απευθύνεται
• Ιδιοκτήτες Εστιατορίων
• Γενικούς Διευθυντές Εστιατορίων
• Chefs
• Διευθυντές / Τμηματάρχες από χώρους εστίασης
Στόχοι
• Να κατανοήστε την σημαντικότητα ανάπτυξης μιας ισχυρής θετικής εικόνας για την Κυπριακή γαστρονομία και τα εστιατόρια, και πώς μπορεί να γίνει αυτό.
• Να ορίσετε και να εφαρμόσετε τις στρατηγικές, τις τακτικές και τις πρακτικές που απαιτούνται για τη δημιουργία εξαιρετικών επιπέδων εξυπηρέτησης πελατών και φιλοξενίας που θα ανταποκρίνονται ή θα υπερβαίνουν τις προσδοκίες των επισκεπτών.
• Να αναπτύξτε ένα Σχέδιο Δράσης, που θα ανταποκρίνεται σε όλους τους σκοπούς ώστε κάθε εστιατόριο να μπορεί να προετοιμάζει και να εφαρμόζει τη στρατηγική του.
Eκπαιδευτής
Ο εκπαιδευτής του προγράμματος, ο Gordon C Anderson, είναι ένας έμπειρος σύμβουλος του ΗΒ με πολλά χρόνια στην Κύπρο και σημαντική εμπειρία συνεργασίας με ένα εύρυ φάσμα επιχειρηματικών οργανισμών τόσο διεθνές όσο και τοπικά, συμπεριλαμβανομένων πολλών εστιατορίων και ξενοδοχείων στην Κύπρο. Στην Κύπρο συνεργάζεται με το Κόλεγιο Akademia και μαζί προσφέρουν σεμινάρια για εστιατόρια και ξενοδοχεία στην Κύπρο.
Περιεχόμενα Σεμιναρίου
• Αλλαγή αντιλήψεων πελατών και προκλήσεις ποιότητας για εστιατόρια.
• Δημιουργία μιας ποιοτικής φιλοσοφίας στα εστιατόρια.
• Δημιουργία Γαστρονομίας ως ένα δυνατό σημείο του κυπριακού τουρισμού.
• Ανάπτυξη μιας ισχυρής ποιοτικής εταιρικής εικόνας για την κυπριακή Γαστρονομία.
• Ποιοτικός έλεγχος στα εστιατόρια.
• Πώς να αναπτύξετε ποιοτική εξυπηρέτηση και φιλοξενία για να ανταποκριθείτε ή να ξεπεράσετε τις προσδοκίες των πελατών.
• Εφαρμογή αρχών και πρακτικών αειφορίας για την επίτευξη προτύπων υψηλής ποιότητας σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας εστιατορίου.
Δωρεάν Επίσκεψη στην Εταιρεία σας (4 ώρες)
Με το πέρας του σεμιναρίου ο εκπαιδευτής θα πραγματοποιήσει δωρεάν 4ωρη επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης με κάθε εταιρία ξεχωριστά. Σκοπός είναι να βοηθήσει κάθε εταιρία στην αποτελεσματική εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε στο σεμινάριο, με την ιεράρχηση βασικών τομέων και την προετοιμασία σχεδίου δράσης για την επίτευξη ποιότητας εστιατορίου και τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.
Δωρεάν Διαμονή & Γεύματα
Προσφέρεται σε κάθε συμμετέχοντα δωρεάν διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό και μεσημεριανό κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (δεν υπάρχει χρέωση για τη διαμονή δεύτερου ατόμου).
Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ
Το σεμινάριο είναι ζωτικής σημασίας και 100% επιχορηγημένο από την Α.Ν.Α.Δ.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα απονεμηθεί στην εταιρεία και στους συμμετέχοντες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνα: 23 010 023 / 99 680 198 (ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ)
FAX: 23 010 024
EMAIL: training@akc.ac.cy
www.akc.ac.cy