Ανάπτυξη Ταλέντων
στα Εστιατόρια

Δευτέρα 27 & Τρίτη 28 Μαΐου 2024
08:30-17:00
Rodon Mount Hotel & Resort - Αγρός
100% Δωρεάν Επιχορηγημένο Σεμινάριο
Ανάπτυξη Στρατηγικών Εσωτερικής Αγοράς Ταλέντου (Ε.Α.Τ.)
στα Εστιατόρια
Αυτό το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στα εστιατόρια να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να αντιμετωπίσουν την υψηλή εναλλαγή εργαζομένων αναπτύσσοντας τη σταδιοδρομία τους.
Οι χώροι εργασίας εξελίσσονται, έτσι τα εστιατόρια πρέπει να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές για να δεσμεύσουν, να αναπτύξουν, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, να αλληλοεκπαιδεύσουν και να διατηρήσουν αποτελεσματικά το εργατικό τους δυναμικό.
Σε ποιούς απευθύνεται
  • Ιδιοκτήτες Εστιατορίων
  • Chefs
  • Γενικούς Διευθυντές Εστιατορίων
  • Διευθυντές / Τμηματάρχες από χώρους εστίασης
Στόχοι
  • Εξερευνήστε τρόπους αντιστοίχισης ταλέντων με ευκαιρίες
  • Εξηγήστε πως οι έννοιες της Εσωτερικής Αγοράς Ταλέντων και του κύκλου ζωής της διαχείρισης ταλέντων μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία αποτελεσματικής εξέλιξης σταδιοδρομίας και καινοτόμου σταδιοδρομίας για τους υπαλλήλους ενός εστιατορίου
  • Αναπτύξτε μια Εσωτερική Αγορά Ταλέντων, τον κύκλο ζωής διαχείρισης ταλέντων και ένα σχέδιο διαδοχής για ένα εστιατόριο
  • Επικρίνετε τις αδυναμίες στις τρέχουσες στρατηγικές και πρακτικές των εστιατορίων για αποτελεσματική διαχείριση ταλέντων
Eκπαιδευτής
Ο εκπαιδευτής του προγράμματος είναι ο κ. Gordon Anderson, ο οποίος έχει σημαντική διεθνή εμπειρία σε θέματα διοίκησης και συμβουλευτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μέση Ανατολή, τη Νοτιοανατολική Ασία καθώς και την Κύπρο.
Έχει πραγματοποιήσει πολλά σεμινάρια για ξενοδοχεία και εστιατόρια τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
Ο εκπαιδευτής έχει εκδώσει πολλά βιβλία σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.
Περιεχόμενα Σεμιναρίου
Νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων σχέσεων στο χώρο εργασίας
• Διαχείριση κύκλου ζωής ταλέντων
• Εφαρμογή της έννοιας Ε.Α.Τ.
• Ο ρόλος της διοίκησης στην εφαρμογή της Ε.Α.Τ. ιδέας και η ανάπτυξη του κύκλου ζωής της διαχείρισης ταλέντων
• Η εμπλοκή των εργαζομένων στο Ε.Α.Τ. & στον κύκλο ζωής της διαχείρισης ταλέντων
• Δημιουργία κουλτούρας που εστιάζει στην ανοιχτή κινητικότητα ταλέντων, την ανάπτυξη ταλέντων και τη διατήρηση του εργατικού δυναμικού

Δωρεάν Επίσκεψη στην Εταιρεία σας
Με το πέρας του σεμιναρίου θα διεξαχθεί δωρεάν επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης με κάθε εταιρία ξεχωριστά. Σκοπός είναι να βοηθήσει κάθε εταιρία στην αποτελεσματική εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε στο σεμινάριο, αναπτύσσοντας και διαχειρίζοντάς στρατηγικές Ε.Α.Τ.
Δωρεάν Διαμονή & Γεύματα
Προσφέρεται σε κάθε συμμετέχοντα δωρεάν διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό και μεσημεριανό κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου (δεν υπάρχει χρέωση για τη διαμονή δεύτερου ατόμου).

Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ
Το σεμινάριο είναι ζωτικής σημασίας και 100% επιχορηγημένο από την Α.Ν.Α.Δ.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα απονεμηθεί στην εταιρεία και στους συμμετέχοντες
Εμπειρίες από τα σεμινάρια μας
Δήλωσε Συμμετοχή
CONTACT DETAILS
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τάσος Φιλίππου 99 680 198
Μαρία Πασσιά 99854670
Στέλλα Πιερέττη 99280138

Email: training@akc.ac.cy

www.akc.ac.cy